Het verplichte lerarenregister

Het verplichte lerarenregister


24 november 2016

5 veelgestelde vragen over het lerarenregister. Weet jij alles al?

Leraren krijgen nu ook een verplicht register volgens het wetsvoorstel van staatssecretaris Sander Dekker. Eerder hadden advocaten en artsen dit ook al. Er heerst enige ophef onder leraren over dit register. Wij zetten enkele vragen op een rijtje:


"Wat is het lerarenregister?

Het lerarenregister is een beroepsregister voor leraren in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs. Het register is te vergelijken met het BIG-register voor zorgverleners. Het register bestaat al, maar inschrijving wordt 1 januari 2017 pas verplicht.

De leraren die al bevoegd zijn, komen in het echte register. De leraren die nog niet bevoegd zijn, komen in een ‘voorportaal’. In de jaren daarna moeten leraren hun bijscholing bijhouden. Dan wordt ook duidelijk welke docenten ‘goed genoeg’ zijn. Dat proces gaat nog wel even duren. Het is afwachten hoe dat precies in zijn werk gaat.


Wat wordt er geregistreerd?

De naam en de school waar de leraar werkt zal openbaar zijn. Iedereen kan een leraar opzoeken in het register.

Wat de leraar precies registreert, is niet openbaar. De leraar registreert zijn bevoegdheden en activiteiten waarmee hij zichzelf professionaliseert. Dat kunnen opleidingen, cursussen, studiedagen of conferenties zijn. Ook bijscholing binnen de school wordt geregistreerd.


Waarom is het verplicht?

De overheid wil de positie van leraren verbeteren. Leraren zijn nu verantwoordelijk voor hun eigen lessen en overige onderwijsactiviteiten. Het register moet de rechten en de plichten van de leraar waarborgen.

Een leraar die geregistreerd is, zou een leraar zijn die zijn vak verstaat, beheerst en bijhoudt. Doordat de leraar dit kan aantonen, zou de kwaliteit van het onderwijs gewaarborgd zijn.


Wanneer gaan leraren echt iets merken van het register?

Vanaf 1 januari 2017 is een registratie verplicht. Maar: docenten die zich nog niet bijscholen ervaren pas na 2026 consequenties. Vanaf dan mogen leraren niet voor de klas staan als ze niet (meer) aan de eisen voldoen.


Welke kritiek is er op het plan?

De Raad van State, het hoogste adviesorgaan van de regering, heeft een advies gegeven over het wetsvoorstel. Daarin is zij erg kritisch op het register. Leraren mogen niet voor de klas staan als zij niet aan de eisen voldoen en dat vindt de raad een buitenproportionele straf. Ook vraagt de raad zich af of leraren wel tijd en mogelijkheden hebben om zich bij te scholen. Het lerarenregister zou volgens de Raad van State dan ook te vroeg ingevoerd worden."


Naar: Metronieuws, 5 vragen over het verplichte lerarenregister

Terug