Leerlingen beoordelen docenten

Leerlingen beoordelen docenten


9 september 2016


Op de scholen voor voortgezet onderwijs worden leerlingen steeds vaker betrokken bij de beoordeling van docenten. Iets meer dan een kwart van de scholen ruimt al een plaats in voor leerlingen in de sollicitatiecommissie voor een nieuwe docent.
De organisatie DUO Onderwijsonderzoek van het ministerie van Onderwijs deed bij 251 directeuren van middelbare scholen navraag over hun ervaringen met de grotere inbreng van leerlingen. Ruim een jaar geleden werd bij wet besloten dat leerlingen betrokken moeten worden bij de evaluatie van docenten.
Een ruime meerderheid (84 procent) van de vmbo's, havo's en vwo's voldoet daar inmiddels aan.  Vrijwel alle ondervraagde schooldirecteuren zijn positief over de grotere invloed van de leerlingen.

Bedreiging

Ruim de helft van de directeuren wil de leerlingen ook betrekken bij het aannemen van docenten. De directeuren die dat niet willen, achten leerlingen ongeschikt voor een taak die bij uitstek bij de schoolleiding hoort.
De evaluatie van docenten gebeurt meestal aan de hand van een schriftelijke vragenlijst. Volgens ruim 40 procent van de directeuren zien veel docenten de beoordeling door de leerlingen als een bedreiging.

Bron: NOS

Terug