Welkom bij het

TU/e Lerarenplatform

Lees meer Aanmelden

Laatste nieuws


Hoe maken we onderwijs aantrekkelijk voor jonge leraren?

9 februari 2018

Een derde van de jonge docenten stapt voor zijn dertigste uit het onderwijs, blijkt uit onderzoek van het Platform Bèta Techniek (PBT). Potentiële overstappers uit andere sectoren knappen ook af op een gebrek aan carrièreperspectief en uitdaging, lage salarissen en hoge werkdruk.

Meer lezen

Wat is het TU/e Lerarenplatform?

Dit platform is gericht op professionele identiteitsontwikkeling van beginnende leraren. Als onderwijsprofessional heb je steun nodig bij het vertrouwd raken met je nieuwe werkomgeving. De schoolorganisatie, het gehanteerde onderwijssysteem, de samenwerking met je collega’s en de organisatie van je werk zijn aspecten waarin je thuis moet raken.

In dit platform sta je stil bij je drijfveren, je kwaliteiten en waarden in relatie met je eigen professioneel handelen. Ook eventuele spanningen tussen eigen overtuigingen en professionele verwachtingen en je positionering als leraar in de school komen ter sprake. Het leren van en met elkaar is belangrijk voor het werken aan je professionele groei.


Onze doelstellingen


Onze werkwijze


Als startende leraar meld je je aan en krijg je gedurende het schooljaar een aantal assignments over je professionele identiteit. Individueel uitgewerkte assignments zijn de basis voor gesprekken met je coach in de school. Uitwisseling met andere leraren heb je in het forum.

Frequently Asked Questions


Hoe meld ik me aan? Hoe zit het met mijn privacy? Kan ik meedoen als mijn school niet aangemeld is?

Andere vraag?Bekijk de FAQ pagina Neem contact op